O farnosti

Do farnosti Červená Lhota patří obce:

Budíkovice
Čechtín
Červená Lhota
Číhalín
Okřešice

Kostely a kaple ve farnosti:

Farní kostel sv. Vavřince v Červené Lhotě
Kaple sv. Antonína v Okřešicích

Kontaktní informace

Farnost patří pod duchovní správu farnosti Kamenice u Jihlavy.

https://www.farnostkamenice.eu/